>

Reklamace

Je nám líto, že musíte námi dodaný výrobek reklamovat. Aby byla reklamace co nejdříve úspěšně vyřešena, postupujte prosím takto:

Vše, co se týká reklamací, řešte přes e-mail dotazy@ledtechnics.cz.

Reklamace přijímáme pouze jako obyčejný balík nebo doporučený dopis - vždy bez dobírky. Neposílejte balíčky službou Balík do ruky či Balík na poštu, náklady na tyto služby nebudou proplaceny v plné výši. Proplácíme pouze účelně vynaložené náklady, tj. obyčejný balík či doporučený dopis, po zaslání kopie podacího lístku. 

Reklamované zboží zašlete na adresu: LEDTechnics CZ s.r.o., Štefánikovo náměstí 18, 586 01 Jihlava a přiložte k tomu vytisknutý a vyplněný reklamační formulář. Pokud přiložíte kopii dokladu o koupi, na které vyznačíte, které zboží a kolik kusů reklamujete, ušetříte si práci s vyplňováním políček označených ve formuláři hvězdičkou *.


 

Reklamační protokol stáhnete zde.

Upozorňujeme, že reklamace bez příslušných informací bude bohužel zamítnuta. K úspěšnému vyřešení reklamace potřebujeme řádně vyplněný protokol anebo z něj vypsané údaje - nemusí nutně být na našem formuláři.

V případě, že bude Vaše reklamace řešena výměnou za nové zboží, zašleme Vám jej na naše náklady. Je také možné využít této příležitosti a doobjednat si další nové zboží aniž byste platili poštovné. V tomto případě udělejte objednávku přes e-shop a do poznámky v objednávce připište, že se jedná o objednávku spojenou s reklamací, abychom Vám mohli poštovné odečíst. Poštovné odečteme v případě, že nebudete platit na dobírku - v opačném případě jsme Vám nuceni naúčtovat poplatek za doběrečné.

Pokud bude cena reklamovaného zboží nižší než 300,- Kč s DPH a reklamace není spojena s novou objednávkou, se kterou bychom jí mohli odeslat, neprobíhá reklamace z důvodu nákladů na přepravu výměnou, ale vrácením peněz na Váš bankovní účet - číslo Vašeho účtu nám, prosím, dopište do Reklamačního protokolu.  


 

Veškeré naše led žárovky jsou testované. Tento test odhalí naprostou většinu výrobních vad. Nicméně, během prvních 2-3 týdnů ostrého provozu se mohou vyskytnout skryté vady, které test u výrobce neodhalil. Dle našich zkušeností, když led žárovka "přežije" ony první 3 týdny, tak pak už vydrží fungovat spoustu let. Ovšem vždy záleží na konkrétních podmínkách, jako je přepětí v síti či dostatečný přívod vzduchu na chlazení žárovky.


 

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. 

Led žárovky Led žárovky Led žárovky Spolehlivé LED pásky LED žárovky Led žárovky a levné elektro

LEDTechnics CZ s.r.o. | Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava | tel. 730 51 41 81

EKO-KOM